professor Seiichi NISHIZAWA nishi@/ m.tohoku.ac.jp
TEL +81-22-795-6549 / FAX +81-22-795-6552
 
associate professor Shin-ichi MORITA shinmorita@/ m.tohoku.ac.jp
TEL +81-22-795-6563
 
assistant professor Yusuke SATO satoyuu@/ m.tohoku.ac.jp
TEL/FAX +81-22-795-6551
 
secretary Naomi KATO katona@/ m.tohoku.ac.jp
 
M2 Ryohei SAKAMOTO
 
Takaaki TANABE
 
Saki NAKATA
 
Rena NAKAGOMI
 
M1 Tabitha Lee En Ting
 
Yuki TAKAHASHI
 
Kenta MOGAMI
 
Yukina YOSHINO
 
B4 Yuri AIBA
 
Yuki ICHIKAWA
 
Kazuki KUWAHARA
 
Tomoya SATO
 
Nao TOGASHI
 
Sayaka YAJIMA
 
Research Student Yidan TANG
Copyright © Nishizawa group All Rights Reserved