professor Seiichi NISHIZAWA nishi@/ m.tohoku.ac.jp
TEL +81-22-795-6549 / FAX +81-22-795-6552
 
associate professor Shin-ichi MORITA shinmorita@/ m.tohoku.ac.jp
TEL +81-22-795-6563
 
assistant professor Yusuke SATO satoyuu@/ m.tohoku.ac.jp
TEL/FAX +81-22-795-6551
 
secretary Naomi KATO katona@/ m.tohoku.ac.jp
 
M2 Kazuki ISHIMODA
 
Kazuya SHIMIZU
 
Kenta TAKAHASHI
 
Mayu NAKAGOMI
 
M1 Ryohei SAKAMOTO
 
Takaaki TANABE
 
Saki NAKATA
 
Rena NAKAGOMI
 
Tabitha Lee En Ting
 
B4 Akinori SAITO
 
Yuki TAKAHASHI
 
Kyosuke BABA
 
Fumika MATSUSHITA
 
Kenta MOGAMI
 
Takuya YANAGITA
 
Yukina YOSHINO
 
B3 Yuri AIBA
 
Yuki ICHIKAWA
 
Kazuki KUWAHARA
 
Tomoya SATO
 
Nao TOGASHI
 
Sayaka YAJIMA
 
Copyright © Nishizawa group All Rights Reserved